Kun: 20.03.2024

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni (PF–28-son, 02.02.2024-y.) mazmun mohiyatini tushuntirish bo‘yicha

Farmonga ko‘ra, jamiyat va davlat hayotining muhim masalalarini hal etishda mahalliy vakillik organlarining rolini oshirish maqsadida 33 ta funksiya va vakolatlar xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga o‘tkazildi. Masalan, davlat bog‘cha va…

ПОРА ОЛИШ ҲАМ, БЕРИШ ҲАМ ЖИНОЯТ

Дастлаб порахўрлик тушунчаси келиб чиқиши ва оммалашиб бориши тарихдан кишида мойиллик (хоҳиш) уйғотиш учун совға бериш одатига бориб тақалади. Ўз-ўзидан қимматбаҳо, яъни қиймати юқори бўлган совға одамни бошқалар орасидан ажратиб…