Диққат эълон!

Самарқанд вилояти Иқтисодиёт ва молия бош бошқармаси бошлиғи Каттакўрғон шаҳрида жисмоний ва юридик шахслар учун сайёр қабул ўтказади. Сайёр қабул 2024 йил 13 июнь куни соат 10-00 да Каттакўрғон шаҳар Иқтисодиёт ва молия биносида ташкил…

АРХИВЛАР МИЛЛАТИМИЗТАРИХИ  КУЗГУСИДИР

                                                                                           9-июн халкаро архивлар куни             Жонажон юртимиз мустақилликни қўлга киритган кунлариданоқ аждодларимиз   кўп асрлар мобойнида сақланиб келган бебахо маънавий ва маданий меросларни тиклаш   ишлари амалга оширилмоқда.             Каттақўрғон шаҳар…

ШОИРА БИЛАН УЧРАШУВ МАРОҚЛИ ЎТДИ

  Каттақўрғонлик таниқли шоира Эркатош Шукурова билан шаҳримиздаги 17-умумтаълим мактаби юқори синф ўқувчилари ижодий учрашуви ўтказилди. Тадбирни “Каттақўрғон тонги” газетаси муҳаррири Тоҳир Ҳамидов ўзининг кириш сўзи билан очиб, шоира Эркатош…

Транспорт воситалари ҳаракати ёки уларданфойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузишва мазкур жиноятни олдини олиш

Ҳозирги кунда транспорт воситалариданфойдаланишга бўлган эҳтиёж кундан кунга ортиббормоқда. Бу эса ўз транспорт воситалари биланбоғлиқ ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг содирэтилишига ҳам сабаб бўлмоқда. Мазкур турдаги жиноят учун ЎзбекистонРеспубликаси Жиноят Кодексининг 266-моддаси жавобгарлик белгиланган бўлиб, ЖК 266-моддасида назарда тутилган жиноят субъектисифатида транспорт воситасини бошқарган, яъни: ҳайдовчилик гувоҳномасига эга; йўл ҳаракати қоидаларини бузганлиги учунҳайдовчилик гувоҳномаси олиб қўйилган; тегишли турдаги транспорт воситасини бошқаришҳуқуқидан маҳрум қилинган; қўш бошқарувли ўқув (машқ) транспорт воситасида транспортни бошқаришни ўргатаётганшахс топилиши мумкин. Шуни назарда тутиш лозимки, йўл ҳаракатиқоидаларини бузиш транспорт воситасинибошқариш тартибига доир белгиланганкўрсатмаларга риоя этмасликда (масалан, белгиланган ҳаракатланиш тезлигини ошириш, йўлбелгиларига риоя қилмаслик, ҳаракатланишнингқарама-қарши томонига чиқиб кетиш ва шу кабиларда) ифодаланади. Транспорт воситалариданфойдаланиш қоидаларини бузиш эса, транспорт воситаларидан фойдаланиш тартибига доирбелгиланган кўрсатмаларга риоя этмасликда(масалан, ногабарит юкларни ёки йўловчиларнибунга мўлжалланмаган транспорт воситасидаташиш, транспорт воситаси бошқарувини шу воситани бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган шахсгатопшириш ва шу кабиларда) ифодаланади. Йўл ҳаракати қоидалари икки ёки ундан ортиқйўл ҳаракати иштирокчиси томонидан бузилганҳолларда, ЖК 266-моддаси бўйича жиноийжавобгарлик фақат транспорт воситасинибошқариш борасидаги ҳаракатлари мазкур моддадакўрсатиб ўтилган оқибатлар билан сабабийбоғланишда бўлган ҳайдовчидагина келиб чиқади. Транспорт воситасини бошқариш борасидагиҳаракатлари келиб чиққан оқибатлар билан сабабийбоғланишда бўлмаган бошқа ҳайдовчи эса, йўлҳаракати қоидаларини бузганлиги учун маъмурийжавобгарликка тортилади. Ҳайдовчининг йўл-транспорт ҳодисаси содирэтилишида, жумладан, ҳаракатланиш тезлигиниоширганлиги натижасида, айбдорлиги ёкиайбсизлиги масаласини ҳал этишда “Йўл ҳаракатиқоидалари”нинг XI бўлими талабларидан келибчиқиш лозим бўлиб, унга кўра, ҳайдовчи транспорт воситасини белгиланган чекланган тезликданоширмасдан ҳаракатнинг серқатновлигини, транспорт воситаси ва юкнинг хусусияти ҳамдаҳолатини, йўл ва об-ҳаво шароитини, хусусан, ҳаракатланиш йўналишидаги кўринишни ҳисобгаолган ҳолда бошқариши керак. Шу талабдан келиб чиқиб, ҳаракатланиш учунхавф пайдо бўлганда, агар ҳайдовчида бунипайқаши имконияти бўлса, у транспорт воситасинитўхтатиш даражасигача тезликни камайтиришчораларини кўриши керак. ЖК 266-моддаси бўйичажиноий жавобгарлик, фақат, ҳайдовчидайўл-транспорт ҳодисасининг олдини олиш учунтехник имконият мавжуд бўлганда ва унингҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатлари билан келибчиққан оқибатлар ўртасида сабабий боғланишмавжудлиги аниқланган тақдирда келиб чиқади. Самарқанд вилоят судининг судьяси Марат Эргашев Жиноят ишлари…

Халқ маслаҳатчилари сайлови ўтказилди.

Жиноят ишлари бўйича Каттақўрғон шаҳарсуди томонидан шаҳардаги маҳаллалар фаоллари, педагоглар, тадбиркорлар ҳамда ёшлар иштирокидахалқ маслаҳатчилари сайловини ўтказишдасайловнинг мазмун ва моҳияти ҳамда одилсудловни амалга оширишдаги аҳамиятини аҳолигаетказиш юзасидан давра суҳбати ва тарғиботтадбирлари ўтказилди. Таъкидланганидек, Ўзбекистон Республикаси«Судлар тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддасида, 35 ёшдан кичик бўлмаган, фуқароларнинг яшашёки иш жойидаги йиғилишида очиқ овоз беришйўли билан икки ярим йил муддатга сайланганЎзбекистон Республикаси фуқароси халқмаслаҳатчиси бўлиши мумкинлиги белгиланган.  Халқ маслаҳатчилари сайловида бенуқсонобрў-эътибор ва ҳаётий тажрибага эга, ҳалол ваюқори малакали мутахассисларни ҳамда меҳнатфахрийларини гендер тенглиги ҳамда фаолиятсоҳаларини қамраб олган ҳолда, маҳалла вакиллариучун -25 фоиз, ҳуқуқшунослар -15 фоиз, иқтисодчилар -15 фоиз, педагоглар -15 фоиз, тадбиркорлар -15 фоиз, тиббиёт ходимлари -10 фоиз ҳамда ёшлар 35-40-ёш учун -5 фоиз квота белгилаш тавсия этилган.  Халқ маслаҳатчиларининг сайловини ташкилэтишда фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқаришорганлари, маҳалла фаоллари, хотин- қизларқўмиталари ҳамда кенг жамоатчиликнинг таклифва тавсияларини эътиборга олган ҳолда, тавсияэтилган номзодларнинг шахсини атрофличаўрганишга ҳамда сайлов кунида ўттиз беш ёшгатўлганлигига, Ўзбекистолн Республикаси фуқаросибўлишига, нафақа ёшида бўлмаслигига алоҳидааҳамият берилиши лозимлиги кўрсатилгани ҳақидатушунтириб ўтилди. Жиноят ишлари бўйича Каттақўрғон шаҳар судининг раиси Олтибоев Абдихаким.

ШАРТНОМАНИ ТАРАФЛАР ТОМОНИДАН НОТАРИАЛ ИДОРАДА ИМЗОЛАНИШ ТАРТИБИ.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 18-ноябрдаги “Нотариуслар томонидан айрим нотариал ҳаракатларни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маъмурий регламентларни тасдиқлаш ҳақида” ги   726-сон  қарорида: Шартномани тарафлар ўртасида имзоланишида биринчи навбатда шартнома лойиҳаси…

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni (PF–28-son, 02.02.2024-y.) mazmun mohiyatini tushuntirish bo‘yicha

Farmonga ko‘ra, jamiyat va davlat hayotining muhim masalalarini hal etishda mahalliy vakillik organlarining rolini oshirish maqsadida 33 ta funksiya va vakolatlar xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga o‘tkazildi. Masalan, davlat bog‘cha va…

ПОРА ОЛИШ ҲАМ, БЕРИШ ҲАМ ЖИНОЯТ

Дастлаб порахўрлик тушунчаси келиб чиқиши ва оммалашиб бориши тарихдан кишида мойиллик (хоҳиш) уйғотиш учун совға бериш одатига бориб тақалади. Ўз-ўзидан қимматбаҳо, яъни қиймати юқори бўлган совға одамни бошқалар орасидан ажратиб…

БАҲОНАДАН АМАЛИЙ ИШГА ЎТИШ ВАҚТИ КЕЛМАДИМИ, АЗИЗ ҲАМШАҲАРЛАР?!

Шаҳримизнинг  МФЙ лари еттилиги учун  “Наврўз” умумхалқ байрами муносабати билан ўтказиладиган  ҳашар, қолаверса, уларнинг кунлик вазифалари акс эттирилган “Маҳалла еттилиги” фаолияти белгилаб берилган. Бироқ, менимча, бу вазифани кўпчилик МФЙ раислари…